Photo of Tao Zhou

Tao Zhou

Assistant Professor

Affiliation(s):

 • Engineering Science and Mechanics
 • Biomedical Engineering

W319 Millennium Science Complex

tzz5199@psu.edu

814-865-2481

Personal or Departmental Website

Interest Areas:

Neural Probes; Bioelectronics; Brain-machine interface; Spinal cord interface; Soft materials; Additive Manufacturing

 
 

 

Education

 • B.S., Tsinghua University, 2011
 • M.S., Tsinghua University, 2013
 • A.M., Harvard University, 2016
 • Ph.D., Chemical physics, Harvard University, 2019

Publications

Journal Articles

 • Salahuddin Ahmed, Marzia Momin, Jiashu Ren, Hyunjin Lee and Tao Zhou, 2024, "Self-Assembly Enabled Printable Asymmetric Self-Insulated Stretchable Conductor for Human Interface", Advanced Materials, 36, (25), pp. 2400082
 • Shumao Xu, Salahuddin Ahmed, Marzia Momin, Arafat Hossain and Tao Zhou, 2023, "Unleashing the potential of 3D printing soft materials", Device, 1, (3), pp. 100067
 • Tao Zhou, Hyunwoo Yuk, Faqi Hu, Jingjing Wu, Fajuan Tian, Heejung Roh, Zequn Shen, Guoying Gu, Jingkun Xu, Baoyang Lu and Xuanhe Zhao, 2023, "3D printable high-performance conducting polymer hydrogel for all-hydrogel bioelectronic interfaces", Nature Materials, 22, (7), pp. 895-902
 • Tao Zhou and Hyunwoo Yuk, 2023, "Omnidirectional printing of stretchable electronics", Nature Electronics, 6, (4), pp. 270-271
 • Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou and Xiaodong Chen, 2023, "Technology Roadmap for Flexible Sensors", ACS Nano, 17, (6), pp. 5211-5295
 • Shumao Xu, Marzia Momin, Salahuddin Ahmed, Arafat Hossain, Loganathan Veeramuthu, Archana Pandiyan, Chi-Ching Kuo and Tao Zhou, 2023, "Illuminating the Brain: Advances and Perspectives in Optoelectronics for Neural Activity Monitoring and Modulation", Advanced Materials
 • Archana Pandiyan, Loganathan Veeramuthu, Zhen-Li Yan, Yan-Cheng Lin, Cheng-Hang Tsai, Sung-Te Chang, Wei-Hung Chiang, Shumao Xu, Tao Zhou and Chi-Ching Kuo, 2023, "A Comprehensive Review on Perovskite and its Functional Composites in Smart Textiles: Progress, Challenges, Opportunities, and Future Directions", Progress in Materials Science, pp. 101206
 • Chonghe Wang, Xiaoyu Chen, Liu Wang, Mitsutoshi Makihata, Hsiao-Chuan Liu, Tao Zhou and Xuanhe Zhao, 2022, "Bioadhesive ultrasound for long-term continuous imaging of diverse organs", Science, 377, (6605), pp. 517-523
 • Robert D. Viveros, Tao Zhou, Guosong Hong, Tian-Ming Fu, Hao-Yu Greg Lin and Charles M. Lieber, 2019, "Advanced One- and Two-Dimensional Mesh Designs for Injectable Electronics", Nano Letters, 19, (6), pp. 4180-4187
 • Xiao Yang, Tao Zhou, Theodore J. Zwang, Guosong Hong, Yunlong Zhao, Robert D. Viveros, Tian-Ming Fu, Teng Gao and Charles M. Lieber, 2019, "Bioinspired neuron-like electronics", Nature Materials, 18, (5), pp. 510-517
 • Guosong Hong, Tian-Ming Fu, Mu Qiao, Robert D. Viveros, Xiao Yang, Tao Zhou, Jung Min Lee, Hong-Gyu Park, Joshua R. Sanes and Charles M. Lieber, 2018, "A method for single-neuron chronic recording from the retina in awake mice", Science, 360, (6396), pp. 1447-1451
 • Guosong Hong, Xiao Yang, Tao Zhou and Charles M Lieber, 2018, "Mesh electronics: a new paradigm for tissue-like brain probes", Current Opinion in Neurobiology, 50, pp. 33-41
 • Thomas G. Schuhmann, Tao Zhou, Guosong Hong, Jung Min Lee, Tian-Ming Fu, Hong-Gyu Park and Charles M. Lieber, 2018, "Syringe-injectable Mesh Electronics for Stable Chronic Rodent Electrophysiology", Journal of Visualized Experiments, (137)
 • Tian-Ming Fu, Guosong Hong, Robert D. Viveros, Tao Zhou and Charles M. Lieber, 2017, "Highly scalable multichannel mesh electronics for stable chronic brain electrophysiology", Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, (47)
 • Tao Zhou, Guosong Hong, Tian-Ming Fu, Xiao Yang, Thomas G. Schuhmann, Robert D. Viveros and Charles M. Lieber, 2017, "Syringe-injectable mesh electronics integrate seamlessly with minimal chronic immune response in the brain", Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, (23), pp. 5894-5899
 • Lin Niu, Xuyan Yang, Wei Pan, Tao Zhou, Dongsheng Liu, Chengde Mao and Dehai Liang, 2016, "Effects of Structural Flexibility on the Kinetics of DNA Y-Junction Assembly and Gelation", Langmuir, 32, (48), pp. 12862-12868
 • Tian-Ming Fu, Guosong Hong, Tao Zhou, Thomas G Schuhmann, Robert D Viveros and Charles M Lieber, 2016, "Stable long-term chronic brain mapping at the single-neuron level", Nature Methods, 13, (10), pp. 875-882
 • Ping Chen, Tao Zhang, Tao Zhou and Dongsheng Liu, 2016, "Number-controlled spatial arrangement of gold nanoparticles with DNA dendrimers", RSC Advances, 6, (74), pp. 70553-70556
 • Guosong Hong, Tian-Ming Fu, Tao Zhou, Thomas G. Schuhmann, Jinlin Huang and Charles M. Lieber, 2015, "Syringe Injectable Electronics: Precise Targeted Delivery with Quantitative Input/Output Connectivity", Nano Letters, 15, (10), pp. 6979-6984
 • Jia Liu, Tian-Ming Fu, Zengguang Cheng, Guosong Hong, Tao Zhou, Lihua Jin, Madhavi Duvvuri, Zhe Jiang, Peter Kruskal, Chong Xie, Zhigang Suo, Ying Fang and Charles M. Lieber, 2015, "Syringe-injectable electronics", Nature Nanotechnology, 10, (7), pp. 629-636
 • Tao Zhou, Yijie Wang, Yuanchen Dong, Chun Chen, Dongsheng Liu and Zhongqiang Yang, 2014, "Tetrahedron DNA dendrimers and their encapsulation of gold nanoparticles", Bioorganic & Medicinal Chemistry, 22, (16), pp. 4391-4394
 • Yuanchen Dong, Yawei Sun, Liying Wang, Dianming Wang, Tao Zhou, Zhongqiang Yang, Zhong Chen, Qiangbin Wang, Qinghua Fan and Dongsheng Liu, 2014, "Frame-Guided Assembly of Vesicles with Programmed Geometry and Dimensions", Angewandte Chemie, 126, (10), pp. 2645-2648
 • Juan Jin, Yongzheng Xing, Yanli Xi, Xueli Liu, Tao Zhou, Xinxin Ma, Zhongqiang Yang, Shutao Wang and Dongsheng Liu, 2013, "A Triggered DNA Hydrogel Cover to Envelop and Release Single Cells", Advanced Materials, 25, (34), pp. 4714-4717
 • Tao Zhou, Ping Chen, Lin Niu, Juan Jin, Dehai Liang, Zhibo Li, Zhongqiang Yang and Dongsheng Liu, 2012, "pH-Responsive Size-Tunable Self-Assembled DNA Dendrimers", Angewandte Chemie International Edition, 51, (45), pp. 11271-11274

Conference Proceedings

 • Tao Zhou, 2023, "3D Printable Hydrogel Bioelectronic Interfaces for Various Organs", IEEE

Research Projects

Honors and Awards

Service

Service to Penn State:

Service to External Organizations:

 


 

About

The Penn State Department of Engineering Science and Mechanics (ESM) is an internationally distinguished department that is recognized for its globally competitive excellence in engineering and scientific accomplishments, research, and educational leadership.

Our Engineering Science program is the official undergraduate honors program of the College of Engineering, attracting the University’s brightest engineering students. We also offer graduate degrees in ESM, engineering mechanics, engineering at the nano-scale, and an integrated undergraduate/graduate program.

Department of Engineering Science and Mechanics

212 Earth and Engineering Sciences Building

The Pennsylvania State University

University Park, PA 16802

Phone: 814-865-4523